wtorek, 21 grudnia 2021

Coraz bliżej Święta...

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, jedne z najpiękniejszych
i najbardziej rodzinnych świąt w roku. 

   Z tej okazji nasza biblioteka zaprasza wszystkie dzieci 23 grudnia.
Każde dziecko, które nas odwiedzi tego dnia i powie magiczne hasło: ŚWIĘTY MIKOŁAJ, otrzyma zestaw do samodzielnego wykonania świątecznej ozdoby.


 

Serdecznie zapraszamy i życzmy udanej zabawy :)

 

poniedziałek, 29 listopada 2021

Wyniki konkursu

 ROZSTRZYGNIĘCIE 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„TAK CIĘ WIDZĘ POLSKO” 

 W imieniu filii 5 i 6 chcieliśmy podziękować wszystkim biorącym udział w naszym konkursie. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że spośród nadesłanych zgłoszeń nagrodziliśmy:

 

rodzeństwo EMILIĘ i TOMASZA:ZUZANNĘ:WOJCIECHA:

 

 MARTĘ:Po odbiór nagród zapraszamy do filii nr 6 już od 1.12.2021 r. 😊

czwartek, 25 listopada 2021

Dzień Pluszowego Misia

Dziś swoje święto obchodzi najmilsza zabawka świata, wierny przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu - Pluszowy Miś.


Data 25 listopad nie jest przypadkowa bo to właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej właśnie maskotki.

Każde dziecko, które nas dzisiaj odwiedzi i powie magiczne hasło: PLUSZOWY MIŚ, otrzyma od nas zestaw do samodzielnego wykonania Misia, który posłuży również jako zakładka do książki.
 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY


 

 


 

wtorek, 23 listopada 2021

UWAGA! PREMIERA KSIĄŻEK!

Do naszej biblioteki zawitała ostatnio nasza ulubiona pisarka pani Beata Sarnowska. Zrobiła nam nie lada prezent! Przyniosła nam swoje najnowsze książki, które już niebawem znajdą się w naszym księgozbiorze. 

Serdecznie dziękujemy pani Beacie za cudowne prezenty. :) Z niecierpliwością czekamy na kolejne wspaniałe książki. 

 

 

 
piątek, 5 listopada 2021

UWAGA KONKURS!

Drodzy Czytelnicy! 

Filie nr 5 i 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej zapraszają do udziału w KONKURSIE RECYTATORSKIM "TAK CIĘ WIDZĘ POLSKO". 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadesłanie
nagrania jednego wiersza o tematyce patriotycznej, ekologicznej oraz promującego pozytywne wzorce zachowań. Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.

Mamy nadzieję, że udział w konkursie sprawi Wam wiele radości.


REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„TAK CIĘ WIDZĘ POLSKO” ORGANIZOWANY PRZEZ FILIE 5 ORAZ 6 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ


Konkurs recytatorski „Tak Cię widzę Polsko” ma na celu promowanie wśród dzieci treści o szeroko rozumianej tematyce patriotycznej.

 

I CELE KONKURSU
• Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej, ekologicznej oraz pozytywnych wzorców zachowań i wartości moralnych
• Zachęcanie do kształtowania poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
• Rozwijanie wrażliwości na poezję.
• Kształtowanie poczucia dumy narodowej.
• Promowanie młodych talentów.
II UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych.

III PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:
• dzieci przedszkolne,
• dzieci szkolne - uczniowie klas I-III

IV WARUNKI UCZESTNICTWA
• Każdy uczestnik konkursu recytatorskiego zobowiązany jest do prezentacji nagrania jednego wiersza o tematyce patriotycznej, ekologicznej oraz promującego pozytywne wzorce zachowań i wartości moralne. Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.

Nagrania należy przesłać do dnia 21.11.2021 r. na adres filia5@mbp.olsztyn.pl i filia6@mbp.olsztyn.pl.
• Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
V KRYTERIA OCENY :
• dobór i rozumienie tekstu,
• zaangażowanie emocjonalne i interpretacja,
• poprawność i ekspresja wypowiedzi,
• dykcja oraz opanowanie tekstu.
VI NAGRODY
• Organizator nagrodzi po trzy osoby w każdej kategorii wiekowej; możliwe są również dodatkowe wyróżnienia.
• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi z końcem miesiąca listopada.

Wręczenie dyplomów i nagród ze względu na sytuację pandemiczną odbędzie się indywidualnie w  filiach 5 oraz 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej (szkoły oraz przedszkola zostaną poinformowane o terminie).
• Decyzje komisji oceniającej recytacje uczniów w konkursie są nieodwołalne.
VII INFORMACJE
1. Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu: pracownicy filii 5 oraz 6 MBP w Olsztynie.
Kontakt:
Filia 5 – tel. 89 542 79 59

Filia 6 – tel. 89 543 07 68

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Zgłoszenie do konkursu oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków zawartych w regulaminie.

• Od uczestników wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych. Brak zgody wyklucza udział w konkursie.
• Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk uczestników oraz informacji o laureatach konkursu w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców (opiekunów) na udział dziecka w organizowanym przez Filie 5 oraz 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie konkursie recytatorskim „Tak Cię widzę Polsko”.

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział dziecka............................................................................................   

                                                                                                                              (imię i nazwisko)  

w  Konkursie recytatorskim „Tak Cię widzę Polsko”

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanego przez moje dziecko nagrania konkursowego w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

Data                                                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

………………………..                                        ……….…………..…………………………………………

 


Ważna informacja!

 Informujemy, że w okresie wakacji  BIBLIOTEKA BĘDZIE NIECZYNNA W SOBOTY.    PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK Oddział dla dzieci będzie czynny w godzin...